Strømbrudd og Spars-pandemien 2025-2028

Idet samfunnet splittes på tvers av alle skillelinjer for eller mot vaksinene spesielt og den nye verdensorden generelt, vil det ikke lenger være snakk om politiske partier.

Folk fra forskjellige grupper vil søke sammen fordi de er imot det nye tvangsregimet der målet er total kontroll.

Det har blitt spådd en slik utvikling av Johns Hopkins & Co. i 2017, når de beskrev fremtidsscenariet kalt The Spars Pandemic 2025-2028.

Internasjonalt ekspert-team gruser PCR protokollen fra januar 2020

Stadig flere momenter dukker opp som avklarer situasjonen vi befinner oss i. Se nederst for linker.

PCR-testen

PCR-testen har for ikke lenge siden blitt dømt nord og ned i en Portugisisk domstol.
Pluss at nå har team på 25 internasjonale eksperter funnet 10 "alvorlige feil" i hovedprotokollen for disse testene.

Dødstall

Fra Johns Hopkins har det kommet et studie som underbygger at Covid-dødsfallene er resultatet av rekategorisering av sykdommer, og at det ikke har vært noen overdødelighet i USA.

Viktigheten av målbarhet ved store forandringer

Skal man gjøre store forandringer i systemer er det svært viktig med målbarhet. Hvordan vet man at de inngrep man foretar, har den tilsiktede effekt?

Hvordan vet man at inngrepene ikke skader mer enn de hjelper?

Å si at flere ville ha dødd dersom man ikke hadde gjort drastiske inngrep, kan fort bli en påstand det blir umulig å bevise. I slike tilfeller må man være spesielt sikre på at diagnosen er korrekt, for ellers kan det hele ende opp basert på rene spekulasjoner og fri fantasi, altså overtro.