New York City vil ha kontrollpunkter for kjøretøyer ved byens innfartsårer

 

(Bloomberg) - New York City vil ha kjøretøykontrollpunkter ved viktige broer og kryssinger, og vil strengt håndheve reisekarantenen, sa lensmann Joseph Fucito. Lensmannskontoret vil foreta stikkontroller når busser utenfor staten slipper av reisende langs veien. Test- og sporingsteam vil være ute for å veilede enkeltpersoner til teststeder og gi opplæring om karantene, sa Fucito.

Covid-19 er en gigantisk bløff som fører til sentralisering av kontroll: "The Great Reset" er den virkelige pandemien

Hver gang jeg hører en politisk tale eller jeg leser slike fra lederne våre, er jeg forferdet over at jeg over mange år aldri har hørt noe som hørtes menneskelig ut. Det er alltid de samme ordene som forteller de samme løgnene. Og det faktum at menn aksepterer dette, at folks raseri ikke har ødelagt disse hule klovnene, virker for meg å være et bevis på at menn ikke lar måten de blir styrt på ha noen betydning; at de gambler - ja, gambler - med en hel del av livet sitt og deres såkalte 'vitale' interesser. 

 ~ Albert Camus (1978). “Notatbøker, 1935-1942”, Harcourt