Si nei til koronakuppet og innføringen av en totalitær politistat

Medicos por la verdad (doctors for the truth)