Si nei til koronakuppet og innføringen av en totalitær politistat

Demonstrasjoner i utlandet