Si nei til koronakuppet og innføringen av en totalitær politistat

Brannbrev - Nederland

https://brandbriefggz.nl/

brannbrev

BRANNBREV AV PROFESJONER I PSYKISK HELSEVESEN OM CORONA TILTAK

Kjære kollegaer, På denne måten vil vi uttrykke vår store bekymring for forholdene de siste månedene rundt utbruddet av SARS-CoV-2-viruset. Vi, en stor gruppe (GZ) psykologer, psykiatere, pedagoger, (psyko) terapeuter, pedagoger, trenere og andre fagpersoner innen GGZ, akademia og omsorgsleverandører, hevder at tiltakene for å få coronavirus under kontroll er uforholdsmessige. og gjør mer skade enn de gjør godt. Vi går inn for å løfte alle tiltak umiddelbart.