Si nei til koronakuppet og innføringen av en totalitær politistat

PCR-testen

Litt om PCR-testen

PCR-testen er egentlig ikke en test, men en produksjonsmetode. PCR-teknologien gjør det mulig å øke mengden av prøvemateriale som består av proteinkjeder, slik at man får målbare mengder. Denne økningen avhenger av hvor mange runder /sykluser) man kjører, der hver runde fordobler mengden av prøvemateriale. Jo flere sykluser som kjøres, jo større mengder oppnås, noe som igjen gir seg utslag i såkalte positive eller negative resultater. Denne metoden er derfor svært åpen for feiltolkning, for dersom man kjører mange sykluser (over 30) vil man finne spor av hva som helst hos hvem som helst.

I tillegg detekterer denne metoden kun svært korte genfragmenter, som f.eks. 37 basepar av et genom som angivelig består av totalt 30.000 basepar. Basert på tre slike segmenter som totalt utgjør under 5% av koronavirusets påståtte genom kartlagt av Kina hevder man å få pålitelige svar. Dette til tross for at PCR-metodens oppfinner Kary Mullis indikerte at metoden ikke er egnet til å diagnostisere infeksjonstilstander.

 

COVID19 PCR Tests Are Scientifically Meaningless

https://www.globalresearch.ca/covid19-pcr-tests-scientifically-meaningless/5717253

The COVID-19 RT-PCR Test: How to Mislead All Humanity. Using a “Test” To Lock Down Society

https://www.globalresearch.ca/covid-19-rt-pcr-how-to-mislead-all-humanity-using-a-test-to-lock-down-society/5728483