Si nei til koronakuppet og innføringen av en totalitær politistat

Covid: Det er noe som ikke stemmer

Det er noe veldig rart med denne såkalte pandemien, og det er bl.a. at PCR-testen som brukes for å diagnostisere såkalte smittetilfeller ikke er beregnet på slik bruk. PCR-testen er ikke egnet til diagnostisering, spesielt når man ikke tar utgangspunkt i en konkret CT-verdi. Denne verdien angir hvor mange ganger prøvematerialet har blitt doblet i mengde, og sier dermed noe om hvor mye genmateriale som fantes i utgangspunktet i selve prøven som ble tatt.

Dette er et svært viktig punkt, og kan sammenlignes med dosering. Vi forstår alle at dersom man ser bort fra dosering og mengde, så får man ikke reelle resultater. Alle slags tester må ta hensyn til mengde dersom testen skal være legitim. Hvem ville ha stolt på en alkoholtest som ser bort fra målt mengde, eller der grensen for alkoholnivået i blodet som gir fengselsstraff er variabel og settes helt tilfeldig?

Dette punktet er så selvinnlysende at mange oppegående fagfolk som forstår hvordan PCR-teknologien fungerer, vil måtte reagere.  Og det er mange som reagerer, som f.eks. Dr. Sucharit Bhakdi. En domstol i Portugal har også fastslått at testen ikke er egnet og at en CT-verdi på 35 (som er ganske vanlig) vil gi over 97% falske positive resultater. WHO har anbefalt CT-verdier helt opp til 45, mens 25 ville ha vært mer passende. Forskjellen mellom CT (cycle threshold) på 25 og 45 er som 2 opphøyd i 20 potens, som er over 1 million, noe som gir enormt rom for feiltolkninger.

Noe av det samme er tilfellet når det gjelder nedstengning: det er allerede klart for mange ettertenksomme mennesker at kostnadene ved nedstengning vil bli langt høyere enn gevinsten, noe som blir tydelig dersom man regner i antall levde år. Revolver.news har fått gjort et studie som viser at nedstengningene i USA er 10 ganger mer dødelig enn selve pandemien.

Revolver Exclusive Study: COVID-19 Lockdowns Over 10 Times More Deadly Than Pandemic Itself

Nå tar imildertid denne studien utgangspunkt i de offisielle covid-tallene, der CDC allerede har erkjent at 94% av disse hadde underliggende sykdommer. Dersom man drar inn dette aspektet blir absurditetene enda tydeligere.

Det har også kommet ut en studie fra Johns. Hopkins utført av Genevieve Briand som bl.a. konkluderte slik:

“All of this points to no evidence that COVID-19 created any excess deaths. Total death numbers are not above normal death numbers. We found no evidence to the contrary,” Briand concluded.

Hvorfor utføres denne covid-operasjonen på en slik amatørmessig måte, ved bruk av en testmetode som ikke er beregnet for slik bruk, ved oppblåste dødstall og ved bruk av inngrep som er mer skadelige enn de gagner? Er det for å skape en sterk opposisjon, slik at det blir en tydelig konflikt i befolkningen? Er det for å garantere en omfattende uenighet i folket, en splitt-og-hersk taktikk?

Er hensikten med nedstengningen at nasjonalstatene skal bryte sammen sosialt og de respektive regjeringer falle, slik at FN og andre internasjonale institusjoner kan ta over kontrollen? Dersom det skjer, kan vi da forvente enda mindre frihet enn vi har hatt de siste tiår?

Slik jeg ser det, har befolkningen blitt fanget i en knipetak-manøver. De tvinges til å reise seg mot myndighetene, fordi myndighetene har blitt lurt inn i en felle som fører til et ødeleggende tillitstap. Når myndighetene hindrer folkets naturlige trang til overlevelse, vil det måtte bli reaksjoner og dissens. Et alvorlig tillitstap vil kunne skape massivt kaos og åpne opp for eksterne militære krefter for å gjenopprette kontrollen over et samfunn plaget av omfattende kriminalitet og sosial uro.

Dersom tilliten folket har til myndighetene generelt forsvinner - noe myndighetene nå selv legger opp til ved å henge seg på WHO's bedragerske linje og skyte seg selv, ikke bare i foten men i hodet økonomisk sett - så går vi ekstremt turbulente tider i møte. Det gjør det vanskelig å motvirke utviklingen mot omfattende kaos, for all kritikk av nedstengningen og inngrepene vil måtte ramme myndighetene og påvirke denne tillitsdynamikken i negativ retning. 

Poenget er at verken kritikk eller mangel på kritikk av myndighetenes covid-politikk vil kunne endre det problematiske utfallet når strategien er så amatørmessig, og det er i seg selv et problem, spesielt fordi myndighetenes covid-politikk i stor grad er underlagt WHO's retningslinjer til enhver tid. Kort sagt er den internasjonale covid-strategien ødeleggende for de nasjonale økonomiene og undergravende for de respektive nasjonale myndighetene, samt skadelig for nasjonalstaten som praktisk realitet. Det kan virke selvmotsigende at myndighetene går med på å kjøre denne linjen, men det gir mening dersom man innser at mange av de forskjellige nasjonenes ledere allerede har solgt sin lojalitet til den internasjonale agendaen, inkl Agenda 21/2030.

Som en kommentator på Zerohedge sa: Det er nesten som om myndighetene ber om en revolusjon.

Mange nasjonale lederskikkelser betrakter nok allerede nasjonalstaten som utgått på dato. De er klare til å ta forlate det synkende skipet og borde den store verdensskuta, ivrige etter å innta sine plasser i den nye verdensregjeringen. Større ting enn lille Norge kaller.

Kommentarer

I begynnelsen virket det som om folk kunne dø som fluer på gata, og de produserte "tiltak" på løpende bånd.

"Vasking" av hender, dørhåndtak o. l., mens "forskere" sto fram med "informasjon" om hvor lenge dette enormt farlige viruset kunne overleve her og der.

Men fortsatt har jeg ikke sett noe om hvor lenge det overlever på et eple, som vi hele tiden kan plukke på, flytte på og legge tilbake, mens vi står å puster over hele fruktfatet.

Hadde viruset vært så farlig, hadde "død av eplespising" vært høyt opp på lista.

"Hovedsaklig eldre som dør"!

Her bør flere tenke litt grundig, "eldre på gamlehjem" bør presiseres. For vi har jo lest om flere cruise-båter som har blitt "smittehotell" i ukevis, ved "Korona utbrudd" ombord.

Ombord var flertallet eldre, men ikke innlagt, så største forskjell er maten. Ombord (og hjemme) fikk de kvalitetsmat, ikke "mat på anbud uten krav til ernæring".

Spørsmålet her er, døde de av Covid-19 eller "aktiv dødshjelp via dårlig" for"? 

I begynnelsen virket det som om folk kunne dø som fluer på gata, og de produserte "tiltak" på løpende bånd.

"Vasking" av hender, dørhåndtak o. l., mens "forskere" sto fram med "informasjon" om hvor lenge dette enormt farlige viruset kunne overleve her og der.

Men fortsatt har jeg ikke sett noe om hvor lenge det overlever på et eple, som vi hele tiden kan plukke på, flytte på og legge tilbake, mens vi står å puster over hele fruktfatet.

Hadde viruset vært så farlig, hadde "død av eplespising" vært høyt opp på lista.

"Hovedsaklig eldre som dør"!

Her bør flere tenke litt grundig, "eldre på gamlehjem" bør presiseres. For vi har jo lest om flere cruise-båter som har blitt "smittehotell" i ukevis, ved "Korona utbrudd" ombord.

Ombord var flertallet eldre, men ikke innlagt, så største forskjell er maten. Ombord (og hjemme) fikk de kvalitetsmat, ikke "mat på anbud uten krav til ernæring".

Spørsmålet her er, døde de av Covid-19 eller "aktiv dødshjelp via dårlig" for"? 

[url=https://blogprostitutki.win/?p=268]лучший блог[/url] [url=https://blogsex.ru/?p=130]все про секс[/url] [url=https://intimblogx.ru/?cat=4]все про секс[/url]

[url=https://newsblogintim.ru/?p=146]истории 18+[/url] [url=https://newswomanblog.win/blog/category/%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81]интимные истории[/url] [url=https://newsxblog.ru/]истории о сексе[/url]

[url=https://zhenskijportal.loan/?p=123]рассказы про это[/url] [url=https://blogintimnews.ru/?p=150]статьи про секс[/url] [url=https://blogintimx.ru/?p=51]статьи про секс[/url]

[url=https://zhenskijportal.loan/?cat=5]лучший блог[/url] [url=https://blogintimnews.ru/?p=150]секс расказы[/url] [url=https://blogintimx.ru/?cat=5]узнай что такое секс[/url]

[url=https://zhenskijportal.loan/?p=99]истории 18+[/url] [url=https://blogintimnews.ru/?p=46]интимные истории[/url] [url=https://blogintimx.ru/?p=47]узнай что такое секс[/url]

[url=https://zhenskijportal.loan/?p=145]рассказы про это[/url] [url=https://blogintimnews.ru/?p=84]прикольный интимный блог[/url] [url=https://blogintimx.ru/?p=51]прикольный интимный блог[/url]

[url=https://zhenskijportal.loan/?p=123]все виды секса[/url] [url=https://blogintimnews.ru/?cat=6]хороший интимный блог[/url] [url=https://blogintimx.ru/?p=80]истории 18+[/url]

[url=https://www.penna.ru/catalog/Parker/Parker-IM/PRPRRDG2127752]купить ручку Паркер[/url] или [url=https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jotter-Premium]купить ручку Паркер[/url] https://www.penna.ru/catalog/Parker/Parker-IM/PR2S-MLT65MAL