Si nei til koronakuppet og innføringen av en totalitær politistat

Viktigheten av målbarhet ved store forandringer

Skal man gjøre store forandringer i systemer er det svært viktig med målbarhet. Hvordan vet man at de inngrep man foretar, har den tilsiktede effekt?

Hvordan vet man at inngrepene ikke skader mer enn de hjelper?

Å si at flere ville ha dødd dersom man ikke hadde gjort drastiske inngrep, kan fort bli en påstand det blir umulig å bevise. I slike tilfeller må man være spesielt sikre på at diagnosen er korrekt, for ellers kan det hele ende opp basert på rene spekulasjoner og fri fantasi, altså overtro.

I dette tilfellet har vi en slik problemstilling, der alt baserer seg på en testmetode som av naturlige årsaker ikke er egnet til å diagnostisere infeksjonstilstander. I tillegg brukes ikke et standardisert følsomhetsnivå, men det er et sprik med en faktor på 1 million mellom laveste og høyeste anbefalte følsomhet.

F.eks. vil PCR med en CT (antallet fordoblingssykluser) på 25 øke prøvemengden 33,5 millioner ganger, mens en CT på 45 vil øke den 35178 milliarder ganger. Med høyeste følsomhet vil så godt som alle tester bli falske positive. I tillegg testes det bare for svært korte gensekvenser som kan ha hundrevis av forskjellige kilder, inkludert vår eget DNA. Når man i tillegg ikke har noen gullstandard-test å sjekke dette mot, har man lagt grunnen for den totale forvirring via systematisk feiltolkning.

Så lenge den totale dødeligheten ikke går opp, ikke engang i liten grad, så har vi ingen krise på kort sikt - det er rimelig klart. Hvorvidt vi har en krise på lenger sikt må nå diskuteres grundig, og dagens narrativ må utfordres på en rekke felter. Ensidigheten går igjen som tankefeil, f.eks. ved at man baserer seg på kun én testmetode og ved at man unnlater å veie de langsiktige konsekvensene opp mot de kortsiktige, der de så langt har tatt feil angående hvor ille det ville bli.

Det minste man bør kunne forlange ved et slikt eksperiment - som de faktisk erkjenner at det er - er at ikke alle inkluderes, men at man kjører en ganske stor kontrollgruppe som ikke utsettes for de drastiske inngrepene. Slik vil man kunne få svar på hva som fungerer og hva som er realiteten, og dermed oppnå litt av den nødvendige målbarheten.

Men vi er utsatt for et kupp og myndighetene kan selv la seg utsette for eksperimentet om de så gjerne vil, så kan alle andre få velge fritt om de vil være i kontrollgruppen. Jo mer tvang, jo mer vil folkehelsen svekkes.

Kommentarer

[url=https://blogprostitutki.win/?p=186]крутые истоии 18+[/url] [url=https://blogsex.ru/?p=123]прикольный интимный блог[/url] [url=https://intimblogx.ru/?p=130]прикольный интимный блог[/url]

[url=https://newsblogintim.ru/?p=48]прикольный интимный блог[/url] [url=https://newswomanblog.win/blog/252]интимные истории[/url] [url=https://newsxblog.ru/?p=116]прикольный интимный блог[/url]

[url=https://zhenskijportal.loan/?cat=5]интимные истории[/url] [url=https://blogintimnews.ru/?p=82]статьи про секс[/url] [url=https://blogintimx.ru/?p=122]хороший интимный блог[/url]

[url=https://zhenskijportal.loan/?cat=6]прикольный интимный блог[/url] [url=https://blogintimnews.ru/?p=86]интимные истории[/url] [url=https://blogintimx.ru/?p=114]все про секс[/url]

[url=https://zhenskijportal.loan/?p=145]лучший блог[/url] [url=https://blogintimnews.ru/?cat=5]все виды секса[/url] [url=https://blogintimx.ru/?p=100]интимные истории[/url]

[url=https://zhenskijportal.loan/?p=133]интимные истории[/url] [url=https://blogintimnews.ru/?p=183]узнай что такое секс[/url] [url=https://blogintimx.ru/?cat=8]прикольный интимный блог[/url]

[url=https://zhenskijportal.loan/?p=91]секс расказы[/url] [url=https://blogintimnews.ru/?p=143]рассказы про это[/url] [url=https://blogintimx.ru/?p=47]узнай что такое секс[/url]

[url=https://www.penna.ru/catalog/Parker/Duofold/PR20B-BLK7C]магазин ручек Parker[/url] или [url=https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jotter/PRKRBLUG2076052]магазин ручек Parker[/url] https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jotter/PRPRRDG2030948