Si nei til koronakuppet og innføringen av en totalitær politistat

Siste nytt - linker og korte sammendrag

Emergency Physician Unjustly Fired for His Writings on the COVID Crisis: The Right of Response

https://www.globalresearch.ca/dr-pascal-sacre-emergency-physician-unjustly-fired-for-his-writings-on-the-covid-crisis-the-right-of-response/5730458

 

Testpinne langt inn i hjernen?

brain damage

https://twitter.com/ninnyd101/status/1332315720055742466

Vogue forside, april Portugal:

Vogue mask cover

The Great Reset blir tema på TIME forside:

Time cover Great Reset

Quantas adm.dir. får en kake i ansiktet:

pie in face
https://www.youtube.com/watch?v=-gNaOimfdfY

Dødshjelp for eldre kvinne pga ensomhet:

woman
https://www.nationalreview.com/corner/elderly-woman-euthanized-to-avoid-anguish-of-lockdown-loneliness/