Si nei til koronakuppet og innføringen av en totalitær politistat

Gjensidig maskurbering