Si nei til koronakuppet og innføringen av en totalitær politistat

‘COVID-19’ Vaksinen et "biologisk masseødeleggelsesvåpen" - Dr. Igor Shepherd